Opłaty

KOSZT UDZIAŁU W SYMPOZJUM:

Opłata rejestracyjna* do 10.09.2019 r. od 11.09.2019 r.
i opłata na miejscu
Uczestnicy 250 PLN 350 PLN
Doktoranci i rezydenci 150 PLN 150 PLN
Fizjoterapeuci 150 PLN 150 PLN

*UWAGA: o wysokości opłaty decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Opłata rejestracyjna obejmuje: 

  • udział w sesjach naukowych
  • materiały konferencyjne
  • lunch oraz przerwy kawowe
  • certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi

Cena nie zawiera noclegu.
 

Aby zgłosić udział w Sympozjum, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.otwockiesympozjum.pl i dokonać opłaty w terminie 7 dni od daty rejestracji na konto:

Medisfera Sp. z o.o.
ul. Branickiego 14 m. 7, 02-972 Warszawa

Millennium Bank 04 1160 2202 0000 0003 1876 4266