Program

07:45-08:30 Rejestracja uczestników
08:30-08:35 Powitanie uczestników – Prof. dr. hab. n. med. Jarosław Czubak, Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński
08:35-09:10 Sesja I – Rejestry endoprotezoplastyk – Prowadzący: Jarosław Czubak, Jacek Kruczyński
08:35-08:45 Krajowe rejestry endoprotezoplastyk w Europie i na świecie Jacek Kruczyński
08:45-09:00 Rola rejestrów endoprotezoplastyk w kontroli częstości i przyczyn operacji rewizyjnych. Epidemiologia operacji rewizyjnych stawów. Charakterystyka przyczyn operacji rewizyjnych w oparciu o dane z rejestrów Jacek Kruczyński
09:00-09:10 Polski rejestr endoprotezoplastyk Jarosław Czubak, Jacek Kruczyński, Leszek Romanowski
09:10-10:15 Sesja II – Infekcje okołoprotezowe – Prowadzący: Wojciech Marczyński, Andrzej Sionek
09:10-09:20 „Philadelphia Consensus” Wojciech Marczyński, Jacek Kruczyński
09:20-09:40 Rozpoznawanie infekcji – jak ja to widzę Jarosław Czubak
09:40-09:55 Zasady leczenia i jak usuwać implanty Andrzej Sionek
09:55-10:15 Dyskusja
10:15-10:45 Sesja III – Złamania okołoprotezowe – Prowadzący: Paweł Małdyk, Marcin Złotorowicz
10:15-10:30 Złamania okołoprotezowe po endoprotezoplastyce stawu biodrowego Paweł Łęgosz, Paweł Małdyk
10:30-10:45 Złamania okołoprotezowe po endoprotezoplastyce stawu kolanowego Kamil Kołodziejczyk
10:45-11:15 Przerwa na kawę
11:15-13:35 Sesja IV – Staw biodrowy – Prowadzący: Jan Blacha, Jacek Markuszewski
11:15-11:30 Charakterystyka powikłań endoprotezoplastyki stawu biodrowego Łukasz Łapaj
11:30-11:45 Algorytm postępowania diagnostycznego w powikłaniach endoprotezoplastyki stawu biodrowego Waldemar Woźniak
11:45-13:05 Zasady planowania leczenia i techniki operacyjne
11:45-11:55 Dostęp operacyjny w rewizjach endoprotez stawu biodrowego Waldemar Woźniak
11:55-12:05 Rozległe ubytki kostne panewki – panewkowe systemy modularne Waldemar Woźniak
12:05-12:15 Rozległe ubytki kostne panewki – implanty custom-made Paweł Łęgosz, Paweł Małdyk
12:15-12:25 Nieciągłość pierścienia miednicy – sposoby zaopatrzenia Jacek Markuszewski
12:25-12:35 Ubytki kostne kości udowej. Zasady doboru trzpienia Wiktor Szandorowski
12:35-12:50 Niestabilny staw biodrowy – schemat postępowania Jan Blacha
12:50-13:00 Wykład produktowy firmy Pierre Fabre
13:00-13:40 Panel dyskusyjny – Paweł Łęgosz, Paweł Małdyk, Waldemar Woźniak, Jan Blacha, Jacek Markuszewski. Prowadzący – Jarosław Czubak
13:40-14:30 Przerwa na obiad
14:30-15:15 Sesja V – Endoprotezoplastyka w zakażeniach – Prowadzący: Daniel Kotrych, Michał Mielnik
14:30-14:45 Endoprotezy poresekcyjne – wskazania i ograniczenia Daniel Kotrych
14:45-15:00 Doświadczenia własne w leczeniu ubytków tkanki kostnej panewki w przypadkach nienowotworowych z zastosowaniem implantów custom-made Bogdan Koczy, Michał Mielnik, Ryszard Faltus
15:00-15:15 Rewizje w infekcjach okołoprotezowych – schemat postępowania a EBM Stanisław Rak, Piotr Walczak
15:15-15:45 Przerwa na kawę
15:45-18:30 Sesja VI – Staw kolanowy – Prowadzący: Paweł Skowronek, Tomasz Trzeciak
15:45-16:00 Charakterystyka powikłań endoprotezoplastyki stawu kolanowego Łukasz Łapaj
16:00-16:15 Onkologiczne zabiegi rewizyjne stawu kolanowego – wtórna rekonstrukcja czy amputacja? Daniel Kotrych
16:15-17:45 Zasady planowania leczenia i techniki operacyjne
16:15-16:30 Od realoplastyki do usztywnienia – taktyka postępowania w złamaniach okołoprotezowych stawu kolanowego Bogdan Koczy, Michał Mielnik, Ryszard Faltus
16:30-16:45 Dostęp operacyjny Andrzej Sionek
16:45-17:00 Ubytki kostne kości udowej – uzupełnienia metalowe, uzupełnienia przeszczepami kostnymi Kamil Kołodziejczyk
17:00-17:15 Specyfika leczenia złamań okołotrzpieniowych u dzieci i młodzieży po endoprotezoplastykach poresekcyjnych Bartosz Pachuta, Andrzej Szafrański, Tomasz Walenta, Iwona Malesza, Magdalena Rychłowska- Pruszyńska, Wojciech Jasica, Justyna Dusińska, Krzysztof Bronowicki, Anna Raciborska
17:15-17:30 Dalsze losy pacjentów w świetle 18 lat doświadczeń z endoprotezami rosnącymi u dzieci i młodzieży z pierwotnymi złośliwymi nowotworami kości Andrzej Szafrański, Bartosz Pachuta, Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, Iwona Malesza, Justyna Dusińska, Zofia Małas, Anna Raciborska
17:30-17:45 Niestabilny staw po endoprotezoplastyce – zasady postępowania Paweł Skowronek, Michał Skowronek
17:45-18:00 Algorytm postępowania diagnostycznego w powikłaniach endoprotezoplastyki stawu kolanowego Tomasz Trzeciak
18:00-18:30 Panel dyskusyjny
18:30-18:40 Podsumowanie i zakończenie Sympozjum Jarosław Czubak, Jacek Kruczyński